เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่


#โรงเรียนมัธยมวิทยา #เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล 1, ป.1 ม.1, ม.4 และ (นักเรียนแทรกทุกระดับชั้น)

???? เชิญเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ที่พร้อมด้วยบุคลากรครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา, ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่น จุดเน้นของเรา คือ การให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามความถนัด / ความสามารถของผู้เรียน เพื่อค้นหาตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นต่อไป

พลาดไม่ได้ !!!???????? เตรียมตัวต้อนรับอาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) ที่พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนทันสมัย/เพียงพอกับจำนวนนักเรียน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบทุกระดับชั้น สนามฟุตบอลหญ้าเทียม, สระว่ายน้ำ (อนุบาล), ลานจัดกิจกรรมที่หลากหลาย, สนามกีฬา (ลู่วิ่ง) ที่ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล, สนามเด็กเล่นแยกระดับอนุบาล / ประถม , อุปกรณ์ดนตรี – กีฬาครบครันทุกประเภท แล้วพบกันน้าๆๆ 

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.