Head Page Title Name

20202809140324_09971233691147020982.jpg

รับรางวัล????รองชนะเลิศอันดับ2????การแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

Read More →
20202509140611_21423153033914578680.jpg

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

Read More →
20202509141205_92975487497826621055.jpg

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2563

Read More →
20202808084851_23648077173472522400.jpg

การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562

Read More →
20202808085209_13802662716353130397.jpg

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการ2563

Read More →
20202708094146_60539495620998698945.jpg

ฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

Read More →
20202708094251_37146528279651271155.png

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์​

Read More →
20202708094345_17123597704366295796.png

โรงเรียนมัธยมวิทยา นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ???????????? #มองไกล

Read More →

“พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม”

Read More →

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ในโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10

Read More →
20201008133701_60480645801021928266.jpg

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

Read More →
20202407155416_76284695246379698050.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read More →
Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.