Head Page Title Name

พิธีประดับยศและมองเครื่องหมายลูกเสือโลก ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดพิธีประดับยศและมองเครื่องหมายลูกเสือโลก ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งนายวสุไชย ชูวงค์ เป็นประธานในพิธี  มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแสดงความพร้อมสำหรับลูกเสือสามัญที่จะเข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนมัธยมวิทยาและเป็นสมาชิกคณะพี่น้องลูกเสือโลก  อีกทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือและปฏิบัติตามคำปฎิญาณและกฤของลูกเสือ

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.