รางวัลหนูน้อยเซรามิก ครั้งที่28


สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ได้จัดกิจกรรม โครงการประกวดหนูน้อยเซรามิก ในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -ปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -ปีที่ 6 ในงานเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 28 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ มาทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนูน้อยเซรามิกระดับอนุบาล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ที่ ในการประกวดหนูน้อยในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ที่ ในการประกวดหนูน้อยในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6