แข่งขันสะเปางานฝีมือ


ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการแข่งขันสะเปางานฝีมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ประจำปี 2558