ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางสาววิชุดา ก๋าบุญเรือง (ครูเอีย) 2.นางสาววนิดา จำปาวาด (ครูเจน) ในโอกาสนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรวมทั้งนักศึกษาที่ได้ให้ความไว้วางใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้...