Category Title
การแข่งขันทักษะวิชาการจีน ครั้งที่9 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันทักษะวิชาการจีน...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอังคารที่23 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในจังหวัดลำปางส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน รายการแข่งขันประกอบด้วย 1.คัดลายมือระดับประถมศึ...

view

เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 -...

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกองในครั้งนี้ด้วย ...

view

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเร...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยการนำของ นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยได้รับความอน...

view

กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์
กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี รา...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียน รู้จัการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างสร้างสรรค์และเกิดประ...

view

กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจ...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งเป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครู ตั้งแต่โบราณกาล และในวันเดียวกันนี้ทางคณะครูโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เข้าร่วมในงานวันครู ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ทั้งนี้...

view

กิจกรรม วันเด็กประจำปี 2561
กิจกรรม วันเด็กประจำปี 25...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 การจัดงานวันเด็กที่ โรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นไปอย่างคึกคัก โดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน มอบโล...

view

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนประจำปีกา...

view

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร...

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภ...

view

ประกวดแข่งขันร้องเพลงในงาน Motershow 2016 lampang
ประกวดแข่งขันร้องเพลงในงา...

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันร้องเพลงในงาน Motershow 2016 lampang ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2560 ผลการแข่งขันตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับท...

view

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
แสดงความยินดีกับนักเรียนท...

ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ณ สนามสอบร.ร.ประชาวิทย์นักเรียน ม.1-6 จำนวน 51 คน สอบผ่านจำนวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้ร่วมโครงการ) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน นางสาวภัทรวดี เกษมสุข ม.4 ระดับ 2 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 197 ...

view

ตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรี...

ขอแสดงความยินดีกับนายนัฐกานต์ ปันทะเลิศ นักเรียนสังกัดโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีใาเทควันโด ประเภทต่อสู้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัด นครนายยก และด.ญ ปรางทิพย์ นันทิสีได้รับรางวัน รองชนะเลิศอันด...

view

เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสด...

view

ประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ม.3
ประชุมผู้ปกครองรับสมัครนั...

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษศจิกายน 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้...

view

สักการบูชาเจ้าที่เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สักการบูชาเจ้าที่เนื่องใน...

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยานำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน ได้จัดพีธีสักการบูชาเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิ...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤษศจิกายน 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการเรีย...

view

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด ให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเลื่อนสายเทควันโดจากสายขาวเป็นสายเหลือง โดยได้รรับเกียรติจากนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา...

view

เชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มัธยมวิทยา-ประชาวิทย์
เชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าศิ...

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มัธยมวิทยา-ประชาวิทย์ ในวันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 61 ณ.โรงเรียนมัธยมวิทยา บริเวณสนามวอลเลย์บอล

view

No Image
รับสมัครครู เอกวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครครู เอกวิชาภาษาอั...

โรงเรียนมัธยมวิทยาประกาศรับสมัครครู เอกวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคลโรงเรียนมัธยมวิทยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ

view

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ลำปางเขต1 ปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถก...

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้นักเรียนแข่งประกวดงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ลำปางเขต1 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งจันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 การ...

view

การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภา...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีกรจากโรงพยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

view

กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์
กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ร่วมกับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์ ขึ้น ณ หอประชุมยกส่าย ในการให้ความรู้เรื่องของประโยชน์ของสารอาหาร เพื่อร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้งรับชมการแสดงละครประกอบกิจกรรมความรู้ และเทคนิค...

view

เทควันโด น่าน กระซิบรักล้านนาตะวันออก 2017
เทควันโด น่าน กระซิบรักล้...

เทควันโด น่าน กระซิบรักล้านนาตะวันออก 2017 กิจกรรมเทควันโดก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้สอนให้แก่เด็กนักเรียนและในครั่งนี้ทางโรงเรียนก็ได้นำเด็กนักเรียนไปแข่งขัน ณ จังหวัดน่าน ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ในการแข่งขันเทควันโดรายการ เทควันโด น่าน...

view

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลนักฬายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่...

สำนักงานการท่องเที่ยวแกละกีฬาจังหวัดลำปางได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรีนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลนักฬายอดเยี่ยมกลับมา ขอแสดงควา...

view

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...

อุทยานการเรียนรู้นครลำปางได้จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อเป็นพุทธบูชาอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนลำปางเราได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างสติ สมาธิและก่อให้เกิดปัญญา ทางโร...

view

กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกใ...

view

การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 ...

วันที่ 25 สิงหาคม โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560 โดยมีนายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขัน มีโรงเรียนในจังหวัดลำปางได...

view

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานส...

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้รับเกียรติจาก คณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กของโร...

view

วันแม่โรงเรียนมัธยมวิทยา
วันแม่โรงเรียนมัธยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในพิธีพร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ชมการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุ...

view

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ...
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดม...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คือ นายอวี้เฉิน เจิ่น นักเรียนชั้น ม.๖ แผนการเรี...

view

วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรีนมัธยมวิทยา
วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรี...

เนื่องในที่ 29 กรกฏาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติใช้ชื่อว่า "วรรณคดีบรรจบ มหรสพบรรเลง " ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อ...

view

การเลือกตั้งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
การเลือกตั้งนายกสมาคมสถาน...

โรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปาง ได้รับเลือกให้ใช้สถานที่จัดประชุม การเลือกตั้งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปางคือ ภารดาเกรียงศักดิ์ มายอด อธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ซึ่งทางโรงเรีย...

view

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรอ...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ http://www.moe.go.th/online2017/

view

พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอ...

view

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน The 10 th singburi Taekwondo Championship
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วย...

view

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับนักเรียน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือ...

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับนักเรียนในจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจ.ลำปางมาร่วมชม และประชาชนลำปางร่วมงาน ถนนป่าไม้ ทุกเย็นวันศุกร์ จัดโดย ส.น.ง. วัฒนธรรมลำปาง ซึ่งทางวงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

view

ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560
ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา...

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดย นายอนุชา เสนาธรรม ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ซึ่ง จัดถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ...

view

การประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการ 2560
การประกวดการแข่งขันทางวิท...

เมื่อวันที่ 2 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารวมการแข่งขัน การประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการ 2560 ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับราง...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 เพื...

view

วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสถาปนาลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางกองลูกเสือจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการเดินสวนสนามข...

view

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพต...

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อความสมัคสมานสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียมัธยมวิทยาเป็นประธานเปิดพิ...

view

กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ "ภายใต้หัวข้อ มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ น้อมรำลึกพระบรมครูแห่งแผ่นดิน " โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยกา...

view

กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560
กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี256...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโรงเรียนมัธยมวิทยา ในกิจกรรมจัดกันอย่างอบอุ่น

view

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 25620
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึ...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดารโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนและยังมีการแสดงชุด เพลงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิ...

view

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน...

view

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำป...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน...

ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ฝ่ายปกครอง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และท่านผู...

view

โรงเรียนดำเนินการปรับพื้นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
โรงเรียนดำเนินการปรับพื้น...

โรงเรียนดำเนินการปรับพื้นเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณหน้า ตึก 7 ชั้น เป็นการปูหญ้าเทียมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เล่นสนามอย่างปลอดภัยและมีความสวยงาม

view

กิจกรรม เถ้าแก่น้อย
กิจกรรม เถ้าแก่น้อย

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดผู้ผลิตสินค้าสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ในการทำกิจกรรมแนะนำสิ้นค้าและความรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมย...

view

การก่อสร้างหลังคาคลุมลานเด็กเล่น
การก่อสร้างหลังคาคลุมลานเ...

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเด็กเล่นได้ทำการยกหลังคาคลุมลานเด็กเล่นเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

view

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียน
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคล...

view

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนในทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อห้องเรียนนัก...

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนในทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ ขออภัยในความไม่สดวก

view

เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีกา...

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา และนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในการเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันแรกของโรงเรียนมัธยมวิทยา...

view

กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ประเพณีปี๋ใหม่เมืองมัธยมวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ป...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ประเพณีปี๋ใหม่เมืองมัธยมวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐

view

สโมสรฟุตบอลประชาวิทย์-มัธยมวิทยา
สโมสรฟุตบอลประชาวิทย์-มัธ...

สโมสรฟุตบอลประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ฝึกปรับพื้นฐาน คอร์ส 30 ชั่วโมง จากผู้ฝึกสอน และทีมงานผู้ช่วยระดับ T-license สนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา คุณ นิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิ ฯ และประธานสโมสร

view

โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน (ครูพี่เลี้ยง)
โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับ...

โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน (ครูพี่เลี้ยง) ดังนี้ วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จ...

view

พัฒนาอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560
พัฒนาอาคารสถานที่ก่อนเปิด...

พัฒนาอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560

view

การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิทยา
การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสน...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลลำปาง และกรรมการหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโดยเป็นการเปิดใช้สนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิ...

view

พิธี มอบใบประกาศนียบัตร
พิธี มอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวัน สูกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์มัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประฐานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม 6 โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 210 คน แล...

view

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน
แสดงความยินดีกับนักเรียนท...

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากการทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน YCT และ HSK ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รัยเกียรติจากนายอเนก สุคณากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

view

พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่...

ทางคณะครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการนำของนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที...

view

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ...

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยการนำของ นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนมัธนมวิทยา

view

แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
แสดงความยินดีกับผู้บริหาร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec administrator aword 2017) จัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายอนุชา เสนาธรรม ซึ่งเป็นผู้อำนาวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เ...

view

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA/AEC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ได้จัดโครงการ Free Trade Agreement เขตการค้าเสรี หัวข้อ FTA AEC สัญจรขับเคลื่อน ความรุ็สู่เยาวชน 2017 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนบุญวามย์วิทยาลัย โดยให้มีการแข่งขันตอบปัญหาภ...

view

รางวัลชนะเลิศ การประกวดซุ้มนิทัศการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดซ...

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ได้จัดโครงการ Free Trade Agreement เขตการค้าเสรี หัวข้อ FTA AEC สัญจรขับเคลื่อน ความรู้สู่เยาวชน 2017 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนบุญวามย์วิทยาลัย โดยให้มีการประกวดซุ้มนิทัศกา...

view

กิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพ
กิจกรรม สร้างสรรค์การเรีย...

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบกรอบ ยี่ห้อ โคอะลา มาร์ช จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ในลักษณะของ สร้างสรรค์การเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้คู่การเล่น ผ่านกิ...

view

งานวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา
งานวันวิชาการโรงเรียนมัธย...

เมื่อวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดงานวันวิชาการ "สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ คู่พัฒนาผู้เรียน เทิดไท้องค์ราชัน" ดดยได้รับเกียรติจากคุณนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกประชาวิทย์-มัธยมวิทยา เป็นป...

view

ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน
ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายเอนก สุคณากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรักความสนใจที่จะศึกษ...

view

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาณในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...

view

กิจกรรม เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็ชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กิจกรรม เด็กลำปางสืบสานพร...

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็ชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเรียงความ และได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนิทรรศการเศรษกิจพอเ...

view