แข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก นายชัชวาลย์ วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา