ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา


วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมถวายพระพรและปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ