นักเรียนดีต้องมีคุณสมบัติ 5 อ่อน


โรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์ "นักเรียนดีต้องมีคุณสมบัติ 5 อ่อน" และ "แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพ ดูดี สมศักดิ์ศรีสถาบัน" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม