กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562


ตามโครงการพานักเรียนเข้าวัด โดย เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้ถวายเทียนพรรษา พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดท่าคราวน้อย, วัดดงไชยวราราม และ วัดดำรงธรรม