แสดงความยินดีกับ ด.ช.คีตกาล วิชัยขัทคะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทคควันโด


แสดงความยินดีกับ ด.ช.คีตกาล วิชัยขัทคะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทคควันโด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห้งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"