เข้าร่วมการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  Beijing language and culture university 


คุณครูธัญญารัตน์ ตุงใย พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนภาษาจีนจากทั่วประเทศ จำนวน 34 ท่าน 
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 
Beijing language and culture university 
北京语言大学 สาธารณรัฐประชาชนจีน
????????ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะ