ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณโรงเรียน


โรงเรียนมัธยมวิทยา..มีความใส่ใจสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณโรงเรียน#เพราะเราต้องการเห็นเด็กทุกคนมีสุขภาพที่ดี #ด้วยรักและห่วงใย