ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา


ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา#ด.ช.กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี ชั้น ม.3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ#ด.ช.ทัตทน จินะการ ม.3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันภาษาไทยวรรณกรรมพิจารณ์งานวิชาการโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ จ.พิษณุโลก