ขบวนเทศน์มหาชาติ


ขบวนเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ โรงเรียนมัธยมวิทยาประเพณีเทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนนครลำปาง