จัดบูทประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมวิทยาในงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในบูท งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง มีผู้คนให้ความสนใจขอแผนพับ ใบสมัครเรียน ร.ร.มัธยมวิทยา