ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน


ผู้อำนวยการอนุชา เสนาธรรม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน แก่นางสาวกัณฐ์มณี สุวรรณเสรีรักษ์ เนื่องในงานสานศิลป์คืนถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง