รับรางวัลจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในหัวข้อ 青少年环保意识


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา เสนาธรรมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในหัวข้อ 青少年环保意识 ซึ่งจัดโดยศูนย์จีนศึกษาและการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนอีกครั้ง