รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันขับร้องเพลงจีนประกอบจินตลีลา


นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมจีน จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และ การแข่งขันขับร้องเพลงจีน โดยได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันขับร้องเพลงจีนประกอบจินตลีลา