ขอแสดงความยินดีกับชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด


โรงเรียนมัธยมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.คีตกาล วิชัยขัทคะ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภท Kyorugi รุ่นคาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ชาย และนายณัฐกานต์ กันทะเลิศ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภทKyorug น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก