มอบของที่ระลึก ท่าน นพ.ธานี ลิ้มทอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2561


ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในนามโรงเรียนมัธยมวิทยา มอบของที่ระลึก ท่าน นพ.ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และกรรมการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2561