รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับกลุ่มการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ นางสาววัชรี ไหวคิด และ นางสาวมุทิตา ธิปทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖