ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่ การงานอาชีพ


เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม 3 รายการ ระดับ สพม ในกลุ่มการงานอาชีพ โดยผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค 2 รายการ คือ การแกะสลักผลไม้ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้แก่ 1 ด.ญ.ปภาชญา สวัสดิ์มิ่ง 2 ด.ญ.พัชรีภรณ์ ดีติ๊บ 3 ด.ญ.เพชรไพริณ กิจทวีกุล ม.ปลาย 1 น.ส.ปภาวรินทร์ เรืองฤทธิ์ 2 น.ส.คณิตา แสงศิริ 3 น.ส.ญานิศา คำทา การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 น.ส.สุทธิดา สายปัญญา 2 น.ส.กีรดา อุ่นกันทา 3 น.ส.เมจิญา จะวะนะ 4 นายสิทธิโชค เขียวขำ 5 นายคมสัน ไชยวงศ์ โดยครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม 1 ครูบัวบาน มีเสียง 2 ครูอารญา จันทราโสภี 3 ครูปราณี มาลัยทอง