ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่


เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม 4 รายการ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ โดยผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค 1 รายการ คือ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3