พิธีประดับยศและมอบเครื่องหมายลูกเสือโลก


เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีประดับยศและมอบเครื่องหมายลูกเสือโลก ให้กับนักเรียนกอง ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเป็นประธานในพิธี