สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอน


โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ เอกวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 22 ตุลาคม 2561 สามารถสมัครได้ที่ 082-3863562 ครูธัญญารัตน์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ