ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ครั้งที่ 2


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชชวาล วิโรจน์ศศิธรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาณ ในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ปีที่ 9 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรัก ความสนใจที่จะศึกษาในภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรม ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ครั้งนี้ก็มีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ และการแนะนำเกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาในประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สมัคร ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมวิทยา จะจัดทัศนศึกษา 2 ปีต่อ 1 ครั้ง