กิจกรรมการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวารดิถีมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อนำรายได้ มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปางได้มีมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล เป็นประธานในพิธี และ นายอนุชา เสนาธรรม อุปนายกสมาคม ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-11:00 น.