แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเอกชน


โรงเรียนมัธยมวิทยาดำเนินการเป็นสนามการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนังสือเล่มเล็กกลุ่มการศึกษาเอกชน อัจริยภาพ คณิณศาสตร์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม