กิจกรรม ดัชมิลล์ School tour ปี 10


เมื่อวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรตจาก บริษัท ดัชมิลล์จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ได้จัดกิจกรรม ดัชมิลล์ School tour ปี 10 ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา ทั้งนี้บรรยากาศการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัท ดัชมิลล์จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมเปรี้ยวในรสต่าง ให้น้อง ๆ นักเรียนร่วม ตอบคำถาม และรับชมการแสดงจากตัวละครของดัชมิลล์ หลังจากเสร็จกิจกรรมทาง บริษัท ดัชมิลล์จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ นมเปรี้ยวดัชมิลล์ แจกให้กับเด็ก ๆ ได้ร่วมรับประทานกันอีกด้วย