โครงการเสริมสร้าคุณธรรมจริยธรรม สู่สถานศึกษา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สู่สถานศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับฟัง ธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตสร้างสุข" บรรยายโดย พระมหานพดล สุวณฺณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพสถิต เจ้าคณะ อ.วังเหนือ หัวข้อ "แรงบันดาลใจกับคุณธรรม จริยธรรม " บรรยายโดยนายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง และ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาต" บรรยายโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน