ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาณ ในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ปีที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรัก ความสนใจที่จะศึกษาในภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรม ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ครั้งนี้ก็มีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ และการแนะนำเกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาในประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สมัคร ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมวิทยา จะจัดทัศนศึกษา 2 ปีต่อ1ครั้ง