กิจกรรมการเดินทางไกลของกองลูกเสือ ม.1


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของกองลูกเสือ ม.1 เพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ โดยบรรยากาศในการเดินทางไกลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อเดินทางถึงที่พักก็มีการจัดกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อาทิเช่น การประกอบอาหาร ฐานการผูกเงื่อน ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานกิจกรรมนันทนาการ ฐานการผจญภัย และฐานการฝึกระเบียบแถว เป็นต้น