เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (วาดภาพ)


เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Paint หัวข้อ "เทิดพระเกียรติ ร.10" ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 คือ ด.ช.กันต์กวี จันทร์ทิพย์ 2. รางวัลชมเชย คือ ด.ช. เมธาสิทธิ์ กันทะมา