เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (สิ่งประดิษฐ์ )


เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก จำนวน 2 ผลงาน คือ 1.ชื่อผลงาน โต๊ะพับญี่ปุ่น 2.ชื่อผลงาน ถังยะรักษ์โลก โดยนายวัฒนา กันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อผลงาน "ถังขยะรักษ์โลก" ได้รับเงินรางวัล และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และนายกิตติกร ตรีเหลา ได้รับเกียรติบัตร ณ.อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏลำปาง