เปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวสุไชย ชูวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกองในครั้งนี้ด้วย โดยจัดที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในพิธีก็มีการจัดการเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ อย่างพร้อมเพรียงกัน