ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาเทควันโด Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 4 และสามารถคว้ารางวัลกลับมาดังนี้ 1. ด.ช.วรภัทร จันทร์ปัน ชั้นอนุบาล 2 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 2. ด.ช.ชัชวีย์ วิชัยขัทคะ ชั้นอนุบาล 2 รางชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 3. ด.ญ.ณัฐวดี พานทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 4. ด.ญ.กฤติดา ศรีเพย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง 5. ด.ช.คีตกาล วิชัยขัทคะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 6. ด.ช.ณัฐกานต์ ปันทะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม