แข่งขันเทควันโด ในงานพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ


โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเทควันโด ในงานพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และได้ตำแหน่วกลับมามากมาย