เทศกาลตรุษจีน ปี 2561


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธาณมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้ให้เป็นเกีรติมาเป็นประธานในการเปิดพิธีเทศกาลตรุษจีน ในการเปิดพิธีก็จะมีกิจกรรมการโชว์แสดงดนตรีวงลูกทุ่ง ฉายหมอกู ราชาในนิทาน การแสดงนาฏศิลป์จีน แห่เสือ สิงโตทอง และสิงโตกวางตุ้ง เพื่อเป็นสิริมงคล โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างอาทิ การผูกเชือกมงคลจีน แจกขนมมงคลต่าง ๆ การชงชาจีน ซุ้มหน้ากากจีน ศิลปะการตัดกระดาษจีน ซุ้มแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การแสดงบนเวที ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในการจัดกิจกรรมวันวิชาการภาษาจีน เช่น กล่าวสุทรพจน์ เล่าประวัติและความสำคัญของวันตรุษจีน การเล่านิทานจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน การประกวด Chinese Boy & Girl การแสดงนาฎศิลป์จีน รางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นต้น