มอบกระเช้าอวยพรเทศกาลตรุษจีน


เนื่องในวันตรุษจีนทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา อนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายเอนก สุคณากุล พร้อมด้วยคณะครูภาษาจีน ได้มอบกระเช้าอวยพรให้กับบุคคลสำคัญกับโรงเรียนและหนวยงานต่าง ๆ ใน จ.ลำปาง เนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนและอวยพรปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิตและครอบครัว