กิจกรรม คืนลูกสู่อ้อมอกพ่อ แม่


มื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรม " คืนลูกสู่อ้อมอกพ่อ แม่ "ของนักเรียน ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก และสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมมีพิธีผูกข้อมือจากพ่อแม่ เพื่อรับขวัญลูก และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนอีกด้วย