เข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยาการในการทำกิจกรรม โดยในช่วงเช้าจะเป็นการจัดกิจกรรมในส่วนของพิธีเปิด กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และเกมการเรียนรู้ต่าง ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมการเข้าฐานความรู้ต่างซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นอย่างสนุกสนาน