แสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ


ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุของ ครูไพชยนต์ นาคะปรีชา และพนังาน ป้านิภา แสงศิริ เพื่อเป็นการขอบคุณ และการแสดงมุทิตาจิตที่ได้ทำงานร่วมกันมานาน