พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์มัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประฐานในพิธี มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 119 คน และได้ร่วมในการ บูม นักเรียนชั้น ม.6 ในครั้งนี้ด้วย