เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560


วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกองในครั้งนี้ด้วย โดยจัดที่สนามบาสเก็ตบอลของโรงเรียนมัธยมวิทยา ในพิธีก็มีการจัดการเปิดกองของลูกเสือสำรอง และร่วมกันเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง