กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียน รู้จัการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ กีฬาที่มีในการแข่งขันก็มีหลายอย่างอาทิเช่น วิ่งผลัดผสม บาสเก็ตบอล วิ่ง ตะกร้อ แบตมินตัน และการชิงแชมป์ฟุตบอล