ตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ


ขอแสดงความยินดีกับนายนัฐกานต์ ปันทะเลิศ นักเรียนสังกัดโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีใาเทควันโด ประเภทต่อสู้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัด นครนายยก และด.ญ ปรางทิพย์ นันทิสีได้รับรางวัน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และด.ช คีตกาล วิชัยขัทคะ ได้รัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นตัวแทนภาค 5 ไปข่งขันกีฬาเทควันโดเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" 16-26 มีนาคม 2561 ต่อไป