เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม เวทีหนูคนเก่งระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมารถของนักเรียนระดับอนุบาล และเพื่อปลูกฝังความกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน ภายในกิจกรรมในครั้งประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด 16 ชุด เช่น การแสดงเทควันโด เหล่าพิธีกรตัวน้อย เต้นประกอบเพลง การแสดงกลองชุด โดย เด็กชายประยุกต์ศิลป์ แสงภักดีกูล และเด็กชายภูศิษย์ ทาเปียง เป็นต้น