ประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ม.3


เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษศจิกายน 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย ซึ่งภายในงานทางคณะครูได้จัดแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ให้ผู้ปกครองได้รับชมอีกด้วย